04 626 05 626 - 0989 699 126

Quạt trần 5 cánh Sky Light SL-1400

4,680,000 đ 3,560,000 đ

Quạt trần đèn Sky Light SL-2800

6,670,000 đ 4,699,000 đ

Quạt trần phòng khách Lux - 1201

3,899,000 đ 2,999,000 đ

Quạt trần đèn Sky Light SL-370

4,620,000 đ 3,250,000 đ

Quạt trần phòng khách LUX-860U

6,980,000 đ 4,280,000 đ